پیام بهبودی

راهنمای کارکرد قدم ها/سنت ها/مفاهیم

چهارشنبه 12 شهریور 1393 ساعت 08:49 ق.ظ

قدم نهم جهانی / معنای جبران خسارت چیست ؟