X
تبلیغات
چهره بلاگ

پیام بهبودی

راهنمای کارکرد قدم ها/سنت ها/مفاهیم

متکی به خود بودن دو جنبه مادی و معنوی دارد : 

مادی : وقتی همه اعضاء گروه به اندازه جیب خود به سبد کمک کنند و بودجه گروه درست اولویت بندی شود نه به کمک مالی از خارج نیاز است و نه در داخل از نظر مالی به چند نفر خاص وابستگی مالی پیدا می کند . 

معنوی : هر گروه باید خدمتگزاران خود را داشته باشد منشی ها ، گردانندگان ، مسئول نشریات ، نمایندگان بین گروه ، خوش آمدگویان ، چیپر و سایر پستهای خدماتی بهتر است که در اختیار اعضاء گروه باشد . البته دعوت سخنران استثناء است چون هر چه سخنران بیشتری از بیرون بیایید به رشد و آگاهی گروه بیشتر کمک می شود .

در دو زمینه مطرح می شود:

تاثیر مالی : پرداخت هزینه های گروه توسط اعضاء آزادی و استقلال عمل می آورد برای رساندن پیام بهبودی . سنت هفتم می گوید که باید مراقب باشیم گروه به یک یا چند نفر از اعضاء وابستگی مالی پیدا نکند . همه اعضاء باید به خودکفایی مالی گروه کمک کنند نه یک یا دو نفر ( باتوجه به سنت سوم که می گوید تنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف است ) . اگر چه ممکن است در ابتدای تشکیل گروه کمک های خارج از گروه بشود مثلا در اختیار گذاشتن صندلی و نشریات و غیره ... اما اعضاء گروه تا آنجا که میتوانند باید به استقلال مالی گروه توجه کنند . یک مسئله دیگر اعانات گروه به کمیته ها و ساختار است . همانطور که می دانیم این کمیته ها گردش سبد ندارند و گروه ها طبق مفهوم اول مسئول تامین هزینه های ساختار هستند . در واقع کمک به ساختار کمک به استقلال انجمن معتادان گمنام است .

تاثیر معنوی : هر گروه انجمن معتادان گمنام برای استقلال به اعضاء متعهد و موثر نیاز دارد . بقای هر گروه به اعضائی بستگی دارد که به طور منظم در جلسات شرکت و مشارکت کنند . هر گروه خوش آمدگو منشی و گرداننده می خواهد . مسئول نشریات ، نماینده بین گروهی و غیره ... می خواهد ضمن اینکه این پستها و وظایف باید گردشی باشد تا از این نظر هم گروه به یک یا دو نفر وابسته نباشد . اگر این حمایت های معنوی نباشد به استقلال گروه ضربه می خورد .

متن اصلی سوال: متکی به خود بودن از جهت معنوی و روحانی چه دست آوردی برای ما دارد؟

اولین دستاورد آن بدست آوردن آزادی است . ما مجبور نیستیم چه بعنوان فرد یا گروه مثل سابق زیر بلیط دیگران زندگی کنیم (به خاطر وابستگی های که بیماری اعتیاد برایمان به وجود آورده بود ) دیگر تصمیم های آنها را اجرا نمی کنیم ! ما حق انتخایهای خودمان را داریم ( در چهارچوب سنت ها ) .

+ اصل روحانی ایمان در ما رشد می کند . کم کم به این باور می رسیم که اگر اصول را رعایت کنیم خداوند مهربان همه نیازهای شخصی و انجمن معتادان گمنام را برآورده می کند به طوری که هیچ نیازی به منابع خارجی نداشته باشیم .

+ بخشش و مسئولیت پذیری ما هم رشد می کند یعنی با اعانه کردن مبلغی به سبد گروه و اعانه مازاد پولهایمان به انجمن بخشش و برنامه ریزی برای کسب درآمد را هم یاد می گیریم ( خود کفایی مالی ) و این برای زندگی شخصی ما بسیار مفید است .

+ با متکی به خود بودن اصل روحانی درستکاری را هم می آموزیم چرا که از نقشه کشیدن برای سرکیسه کردن دیگران بی نیاز می شویم . حالا این ما هستیم که داریم با بخشش مبلغی از درآمدمان به رشد دیگران کمک می کنیم . همچنین اگر خزانه دار گروه بشویم اصل معنوی امانت داری را هم می آموزیم . 

+ و مهمترین دستاورد آن تمرین گمنامی است . وقتی مخفیانه مبلغی را به سبد می اندازیم یعنی اینکه نمی خواهیم فرقی بین ما و دیگران باشد . کم کم از مطرح کردن خود به بخشش و ایثار می رسیم و این موضوع خیلی مهمی در بهبودی فردی و رشد گروهی است .

جمعه 2 اسفند 1392 ساعت 01:46 ب.ظ

سنت هفتم/ مفهوم متکی به خود بودن چیست؟

سنت هفتم پایه و اساس انجمن معتادان گمنام را شکل داده است و در عین حال تنها جایی در انجمن است که در آن صحبت از مسایل مالی می شود به همین دلیل لازم است که اعضاء انجمن به خوبی از این سنت آگاه باشند . من به عنوان معتاد همیشه از نظر مالی و عاطفی به اطرافیانم وابستگی داشتم یعنی بدون کمک و تو جه آنها نمی توانستم به اعتیادم ادامه بدهم . در سنت هفتم به عنوان معتاد و گروه یاد می گیرم که از این وابستگی ها رها شوم و به توانایی های خودم تکیه کنم . مسئله مهم در این سنت حق انتخاب است . اگر گروه ها بخواهند از خارج کمکی بگیرند مطمئنا مجبور به سازش های غیر اصولی خواهند شد ( تجربه های فراوانی در این مورد وجود دارد ) یعنی حق انتخاب خود را از دست می دهند . در داخل انجمن هم باید اعضاء گروه ها سعی در خودکفایی در همه زمینه ها کنند . مثلا بهتر آن است که پستهای اداری گروه ( منشی ها و خزانه دار و نمایندگان بین گروهی ) در اختیار اعضاء گروه باشد . بهتر است سخنران و خوشامد گو از بین اعضاء همان گروه باشند ( به دلیل آشنایی با مسایل و شرایط گروه ) . در مورد بودجه بندی نهایت دقت را باید داشته باشیم ( اولویت بندی هزینه ها ) تا نیاز به اعانه سایر گروهها نداشته باشیم . 

+ به هیچ عنوان در بخش قبل از آمدن به جلسه همدردان دخالت نمی کنم یعنی حضور در کمپ و سم زدایی و پیشنهاد جای خاص یا پزشک خاص و امثالهم . اگر کسی راهکار و مشورتی هم بخواهد فورا آدرس جلسات را می دهم و نهایتا آدرس و تلفن سایت انجمن را و دخالتی در بقیه ماجرا نمی کنم چون معتقدم که اگر خدا بخواهد بهترین اتفاق برای آن همدرد می افتد .

+ هرگز در محلی بجز جلسه و همراه بودن با دوستان بهبودی از علامت و نشان و یا کتاب و چیزی که مرا به انجمن متصل کند استفاده نمی کنم در واقع تا آنجا که ممکن است گمنامی خودم رو حفظ می کنم . به طور مثال همین نامی را که در این وبلاگ استفاده می کنم ( هومن ) نام اصلی من نیست ( به خاطر حفظ گمنامی ) .

+ در وقت مشارکتم سعی می کنم از کسی و جایی و منبعی مثال نیاورم . سعی می کنم در مورد تجربه خودم و یا برداشتم صحبت کنم . نه کسی را تایید می کنم و نه تیر اندازی می کنم چون برخلاف سنت ششم است .

متن اصلی سوال: مسائل مالی ، ملکی و شهرت چطور می تواند ما را از هدف اصلی مان منحرف سازد؟

مسایل مالی و ملکی سرمایه گذاری و خرید موسسات مرتبط ( مراکز ترک اعتیاد ) و خارجی ( شرکت ها و موسسات غیر مرتبط ) است چه به منظور کمک مستقیم به معتادان برای پاک شدن باشد و چه غیر مستقیم بخواهد با سرمایه گذاری و خرید جاهای دیگر بودجه خدمات معتادان گمنام را تامین کند  ( مثلا در بورس سرمایه گذاری کند ) . همچنین دریافت وام و تسهیلات و در اختیار گذاشتن محل برگزاری جلسات به منظور پیشبرد اهداف انجمن از منابع مرتبط ( سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و غیره ... ) و غیر مرتبط ( بانکها ، افراد و موسسات خیر خواهانه ) است . منظور از شهرت یعنی اینکه بخواهیم نام انجمن را به گروه یا شخص خاصی بدهیم و یا اینکه شخص یا گروه و سازمانی را تایید کنیم .

در سنت ششم تاکید بر این است که نباید وارد هیچ کدام از این بازی ها شویم . ما نه به جایی پول و کمک می دهیم و نه از جایی پول و کمک دریافت می کنیم ( وابستگی ) نه جایی سرمایه گذاری می کنیم و نه اجازه می دهیم دیگران با در اختیار گذاشتن پول و مکان مجانی نظر خود را به ما تحمیل کنند . نه نام خود را به جایی می دهیم و نه از نام و نشان جایی استفاده می کنیم . هرگز نباید هویت و هدف انجمن ما با جاهای دیگر از نظر مردم یکی شود زیرا هر سازمان و تشکیلاتی هدف خاص خود را دارد و مجبور نیست به اصول انجمن ما پایبند باشد و سنت های ما را رعایت کند در حالی که اگر نام ما در هر کدام از موارد بالا خدشه دار شود کل انجمن معتادان گمنام به زیر سوال می رود . جاذبه مان را از دست می دهیم و به این صورت به هدف اصلی ما ضربه می خورد . 

_ در اوایل ایجاد این وبلاگ لینک های سایر انجمن ها و مراکز بازپروری را به عنوان لینک روزانه قرار داده بودم در حالی که قصد من از راه اندازی این وبلاگ در درجه اول سازماندهی مطالبی بوده که در مورد بهبودی در اختیار داشتم ( می خواستم این اطلاعات را یک جا داشته باشم و در همه جا امکان دسترسی به آنرا داشته باشم ) و بعد هم مشارکت آنها با دیگر دوستان همدردم بود .

_ در گذشته بعد از پاکی بارها به دلایل مختلف به کمپ ها و مراکز درمانی مراجعه کردم و با همدردانی که هنوز در ترک فیزیکی بودند تماس داشتم و در واقع داشتم پیام انفرادی می دادم !

_ چند بار هنگام مشارکت و زمانی که سخنران بودم بطور غیر عمد از منابع دیگر مثال آوردم . در پنل ها می خوانیم که ما در جلسات مان به گفته و سخن هیچ کسی رجوع نمی کنیم مثلا آقای X این رو گفت یا Y این کار را کرد چون این کار برخلاف سنت ششم است .

_ متاسفانه در اوایل پاکی چند باری گمنامی خودم را پیش افراد خارج از انجمن ( کسانی که خود یا نزدیکانشان مشکل اعتیاد داشتند ) شکستم ( به منظور کمک ) و مشکلاتی برای من به وجود آمد و این کار هم برخلاف سنت ششم ماست .

جمعه 11 بهمن 1392 ساعت 01:08 ب.ظ

سنت ششم/ مفهوم تائید در این سنت چیست؟

در کتاب چگونگی عملکرد تایید را " دادن اطلاعیه عمومی به منظور پشتیبانی از سازمان دیگر " تعریف کرده . همچنین سرمایه گذاری و متعهد مخارج سازمان دیگری شدن را هم به نوعی تایید هدف آن سازمان دانسته است . دادن نام انجمن به مراکز درمانی معتادین را حداکثر تایید دانسته و گفته که با این کار اجازه می دهیم که هدف نهایی ما و آنها از نظر مردم یکی بشود .

متن اصلی سوال: چه اشکالی دارد که نام خود یا انجمن را جهت کمک به کسی یا سازمانی که به معتادان کمک می کند ، به عاریت دهیم؟

ما نمی توانیم نام خود را به کسی و یا مراکزی که به معتادان خدمات می دهند ( مانند کمپ ها و مراکز بهبودی ) بدهیم و یا آنها را تایید کنیم . اگر آن شخص و یا مرکز خلافی را مرتکب شود ( که متاسفانه در کشور ما بسیار دیده می شود ) همه از چشم ما ( انجمن معتادان گمنام ) می بینند و آبرو و شهرت ما به خطر می افتد . به جای این کار می توانیم آدرس جلسات خود را به مراکز سم زدایی بدهیم و یا به پزشکان مرتبط ، تا همدردان ما بدانند که بعد از ترخیص جایی را برای ادامه مراحل بهبودی دارند . سنت ششم مرز بندی ما را با دنیای بیرون مشخص کرده چه با افراد و موسسات مرتبط و چه با اشخاص و مراکز خارجی . تاکید این سنت بر روی شفاف سازی هاست تا شبه ای بین هدف اصلی ما با دیگران به وجود نیاید .

جمعه 11 بهمن 1392 ساعت 11:56 ق.ظ

سنت ششم/ منظور از موسسه خارجی چیست؟

منظور موسسات و سازمانهای هستند که هیچ وجه اشتراکی با هدف ( رساندن پیام بهبودی ) معتادان گمنام ندارند . 

1 2 3 4 5 ... 21 >>